Homepage Projecten Rijnlandroute reparatie tunnel elementen

Rijnlandroute reparatie tunnel elementen


De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. een onderdeel van deze nieuwe wegverbinding is de bouw van de nieuwe N434 met twee geboorde tunnels.
Ook tijdens de nieuwbouw van deze tunnels is
Tebecon volop bezig met het verhelpen van lekkages door middel van injecteren. Daarnaast repareren wij ook de tijdens het plaatsen van de tunnelring-elementen ontstane betonschades.